جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی پیوسته-مدیریت

کارشناسی پیوسته-مدیریت

  • مدیریت بیمه
  •  مدیریت مالی
  •  مدیریت صنعتی
  •  مدیریت امور بانکی
  •  مدیریت بازرگانی
Telegram
WhatsApp
Email
Print