جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی ناپیوسته-مدیریت

کارشناسی ناپیوسته-مدیریت

  • مدیریت صنعتی
  •  مدیریت بازرگانی
  •  مدیریت بیمه
  •  مدیریت جهانگردی
Telegram
WhatsApp
Email
Print