جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی ارشد-مدیریت

کارشناسی ارشد-مدیریت

 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی گرایش مدیرت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی     
 • مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
 • مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
 • مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
Telegram
WhatsApp
Email
Print