جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی پیوسته-فنی و مهندسی

کارشناسی پیوسته-فنی و مهندسی

  • مهندسی مکانیک
  •  مهندسی صنایع
  •  مهندسی عمران
  •  مهندسی معماری
  •  مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق
Telegram
WhatsApp
Email
Print