جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کاردانی پیوسته-فنی و مهندسی

کاردانی پیوسته-فنی و مهندسی

  • معماری
  •  کامپیوتر-نرم افزار
Telegram
WhatsApp
Email
Print