جهش تولید با مشارکت مردم 1403

کسب رتبه سطح یک  از   وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری

فهرست معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناسی ارشد-علوم انسانی و تربیت بدنی

کارشناسی ارشد-علوم انسانی و تربیت بدنی

  • حسابداری
  • حسابرسی
  • روان شناسی عمومی
Telegram
WhatsApp
Email
Print