مطالب مرتبط با کلید واژه

رمضانیان


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع  (مقطع کارشناسی پیوسته) دروس کارآموزی و پروژه
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) دروس کارآموزی و پروژه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دروس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند: کلاس توجیهی این دروس با حضور آقای دکتر رمضانیان روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰-۱۱ صبح در سالن سمینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب