مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر


اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) دروس کارآموزی و پروژه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دروس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند: کلاس توجیهی این دروس با حضور آقای دکتر رمضانیان روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰-۱۱ صبح در سالن سمینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته حسابدای (مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته) درس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان رشته حسابدای (مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته) که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ درس کارآموزی را اخذ نموده اند: کلاس توجیهی این درس با حضور آقای دکتر رمضانیان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱ - ۹:۳۰ صبح در سالن سمینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب