مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر پرویز احمدی


ریاست دانشگاه

بسمه تعالی آخرین ویرایش: 30 / 6  / 1401 هویت شخصی:  نام و نام‌خانوادگی:    پرویز احمدی متولد: 1323 عضو علمی پاره وقت (بازنسشته) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه آل احمد پل نصر، تهران- ایران تلفن: 82884673 نمابر: ...