ارتباط با ما

شماره تماس واحدهای موسسه (با پیش شماره 013)

 

 شماره تلفن 5 رقمی موسسه          34992

ردیف
واحد
شماره تلفن
1
دفتر ریاست
33440333
2
دفتر معاونین
33424843
3
مدیر اداری و مالی
33424843
4
مدیر آموزش
33425515
5
کارشناسان آموزش
33440555
6
واحد حسابداری
33440555

 کانال خبری موسسه :          RahbordShomalInstitute

اینستاگرام     :                   _rahbordshomal