پذیرش دانشجو

بالا

انتخاب کنید

 

 

کارشناسی
کاردانی

 

کاردانی

کاردانی در راهبرد شمال

 

 • تسهیلات ویژه موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برای پذیرفته شدگان مقطع کاردانی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 1. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگانی که انتخاب اول آنها موسسه آموزش عالی راهبرد شمال باشد.

 2. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت برای رتبه های اول تا سوم هر رشته تحصیلی در هر سال تحصیلی در قالب جوایز نقدی.

 3. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای هر یک از پذیرفته شدگان با نسبت فامیلی درجه یک (برادر، خواهر، همسر، فرزند) که به طور همزمان در حال تحصیل در این موسسه باشند.

 4. حمایت از نخبگان و افتخار آفرینان ورزشی، فرهنگی، علمی و....

 5. همکاری با پذیرفته شدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور دریافت تسهیلات از سازمان های مربوطه.

 6. بهره مندی از خدمات ارائه شده در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با تخفیف ویژه.

 7. برخورداری از مزایای بیمه حوادث دانشجویی.

 8. همکاری لازم موسسه جهت معرفی دانشجویان به خوابگاه های خودگردان.

 9. تقسیط شهریه در طول ترم.

 10. ارائه تسهیلات به متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویان.

 11. طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران (تخفیف ۱۰۰ درصدی) فرزندان شهید، آزاده و جانباز بالای ۲۵%.

 12. بهره مندی از کتابخانه مجهز به کتب تخصصی، عمومی و اشتراک مجله های علمی و پژوهشی.

 13. برخورداری از سایت کامپیوتری مجهز با فضای مناسب.

 14. ارائه خدمات رایگان مشاوره ای روانشناسی به دانشجویان در مرکز مشاوره موسسه.

 

رشته های آزمون پیش رو

لیست رشته های مقطع کاردانی پیوسته

لیست رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته

 

کارشناسی

کارشناسی در راهبرد شمال

 • تسهیلات ویژه موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 1. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگانی که انتخاب اول آنها موسسه آموزش عالی راهبرد شمال باشد.

 2. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت برای رتبه های اول تا سوم هر رشته تحصیلی در هر سال تحصیلی در قالب جوایز نقدی.

 3. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای هر یک از پذیرفته شدگان با نسبت فامیلی درجه یک (برادر، خواهر، همسر، فرزند) که به طور همزمان در حال تحصیل در این موسسه باشند.

 4. حمایت از نخبگان و افتخار آفرینان ورزشی، فرهنگی، علمی و....

 5. همکاری با پذیرفته شدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور دریافت تسهیلات از سازمان های مربوطه.

 6. بهره مندی از خدمات ارائه شده در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با تخفیف ویژه.

 7. برخورداری از مزایای بیمه حوادث دانشجویی.

 8. همکاری لازم موسسه جهت معرفی دانشجویان به خوابگاه های خودگردان.

 9. تقسیط شهریه در طول ترم.

 10. ارائه تسهیلات به متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویان.

 11. طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران (تخفیف ۱۰۰ درصدی) فرزندان شهید، آزاده و جانباز بالای ۲۵%.

 12. بهره مندی از کتابخانه مجهز به کتب تخصصی، عمومی و اشتراک مجله های علمی و پژوهشی.

 13. برخورداری از سایت کامپیوتری مجهز با فضای مناسب.

 14. ارائه خدمات رایگان مشاوره ای روانشناسی به دانشجویان در مرکز مشاوره موسسه.

 

رشته های آزمون پیش رو ‌‌‌‌‌

لیست رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

لیست رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

 

کارشناسی ارشد

 

کارشناسی ارشد در راهبرد شمال

 

 • تسهیلات ویژه موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 

 1. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگانی که انتخاب اول آنها موسسه آموزش عالی راهبرد شمال باشد.

 2. تخفیف ۲۵ درصدی شهریه ثابت برای رتبه های اول هر رشته گرایش.

 3. تخفیف ۱۰ درصدی شهریه ثابت در طول سنوات مجاز تحصیل برای هر یک از پذیرفته شدگان با نسبت فامیلی درجه یک (برادر، خواهر، همسر، فرزند) که به طور همزمان در حال تحصیل در این موسسه باشند.

 4. برگزاری کلیه کلاس های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد در روزهای پنج شنبه و جمعه برای رفاه حال دانشجویان.

 5. حمایت از نخبگان و افتخار آفرینان ورزشی، فرهنگی، علمی و....

 6. همکاری با پذیرفته شدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور دریافت تسهیلات از سازمان های مربوطه.

 7. بهره مندی از خدمات ارائه شده در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با تخفیف ویژه.

 8. برخورداری از مزایای بیمه حوادث دانشجویی.

 9. همکاری لازم موسسه جهت معرفی دانشجویان به خوابگاه های خودگردان.

 10. تقسیط شهریه در طول ترم.

 11. ارائه تسهیلات به متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویان.

 12. طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران (تخفیف ۱۰۰ درصدی) فرزندان شهید، آزاده و جانباز بالای ۲۵%.

 13. کتابخانه مجهز به کتب تخصصی، عمومی و اشتراک مجله های علمی و پژوهشی.

 14. سایت کامپیوتری مجهز با فضای مناسب.

 15. ارائه خدمات رایگان مشاوره ای روانشناسی به دانشجویان در مرکز مشاوره موسسه.

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد

کلید واژه ها: دانشجویان شهید برخورداری عمومی ارائه مجهز راهبرد شمال راهبرد rahbordshomal