آموزشی

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
اطلاعیه

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

با توجه به برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به استحضار اساتید گرامی و دانشجویان محترم می رسانیم به منظور تکمیل منابع چاپی واحد کتابخانه در صورت امکان لیست پیشنهادی نیاز به تدریس در کلاس خود را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به واحد کتابخانه موسسه راهبرد شمال تحویل فرمایند.  توضیحات تکمیلی در ادامه خبر

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع  (مقطع کارشناسی پیوسته) دروس کارآموزی و پروژه
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) دروس کارآموزی و پروژه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی پیوسته) که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دروس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند: کلاس توجیهی این دروس با حضور آقای دکتر رمضانیان روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰-۱۱ صبح در سالن سمینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان رشته حسابدای  (مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته) درس کارآموزی
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته حسابدای (مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته) درس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان رشته حسابدای (مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته) که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ درس کارآموزی را اخذ نموده اند: کلاس توجیهی این درس با حضور آقای دکتر رمضانیان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱ - ۹:۳۰ صبح در سالن سمینار برگزار می گردد.

ادامه مطلب