دانشجویی - آرشیو

شرکت دانشجویان حقوق دانشگاه راهبرد شمال در جلسه دادگاه کیفری یک استان گیلان
اطلاعیه

شرکت دانشجویان حقوق دانشگاه راهبرد شمال در جلسه دادگاه کیفری یک استان گیلان

به همت مدیریت گروه حقوق دانشگاه، همکاری و الطاف ریاست محترم دادگستری کل استان گیلان و معاونت محترم آموزشی دادگستری، دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه راهبرد شمال در جلسه دادگاه کیفری یک با موضوع قتل عمد مرد مسلمان شرکت نموده و همچنین از ساختمان دادگستری کل استان گیلان نیز بازدید به عمل آمد.

ادامه مطلب