فرهنگی - آرشیو

تبریک کسب مقام دوم مسابقات مستر یونیورس جهانی در رشته مچ اندازی بانوان
اطلاعیه

تبریک کسب مقام دوم مسابقات مستر یونیورس جهانی در رشته مچ اندازی بانوان

دانشجوی گرامی، سرکار خانم زهرا شیرپور کسب مقام دوم مسابقات مستر یونیورس جهانی در رشته مچ اندازی بانوان را خدمت شما تبریک عرض می نماییم و برایتان از در گاه خداوند متعال بهترینها را آرزومندیم.

ادامه مطلب