پژوهشی و فناوری - آرشیو

نشست 《مولفه‌های قانون اساسی شایسته 》
اطلاعیه

نشست 《مولفه‌های قانون اساسی شایسته 》

نشست راهبردی ((مولفه های قانون اساسی شایسته)) با سخنرانی خانم دکتر زهره رحمانی و آقای دکتر عباس نعیمی جورشری با مشارکت اندیشکده نظام مسائل کشور در مورخ ۲۷ اردیبهشت در سالن دکتر رضا اسماعیل پور در موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برگزار شد. در این نشست به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا گردید.

ادامه مطلب