اخبار و اطلاعیه‌ها - آرشیو

انتخاب جناب آقای دکتر عادل آذر به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
انتخاب جناب آقای دکتر عادل آذر به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

انتخاب جناب آقای دکتر عادل آذر به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

با حکم رئیس جمهور؛ جناب آقای دکتر عادل آذر عضو محترم هیئت موسس و رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی راهبرد شمال به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب گردید

ادامه مطلب