اطلاعیه

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۲ کد : ۸۱ اخبار و اطلاعیه‌ها آموزشی دانشجویی
تعداد بازدید:۴۲۲
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱