اطلاعیه

برگزاری آیین  « جایزه البرز  ۱۴۰۲ »

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۴۷۷
متقاضـیان می‌توانند مطابق دسـتورالعمل پیوست و زمـان‌بنـدی اعلاـم شـده در پوستر به سامانه منـدرج در آن برای ثبت و بارگـذاری مدارک خود مراجعه نمایند. ضـمنا آقای مشیری با شماره تماس  ۰۹۱۲۷۳۲۶۶۸۷  در بنیاد البرز پاسخگوی سوالات احتمالی متقاضیان می‌باشد.
برگزاری آیین  « جایزه البرز  ۱۴۰۲ »

برگزاری آیین  « جایزه البرز  ۱۴۰۲ »

 

  متقاضـیان می‌توانند مطابق دسـتورالعمل پیوست و زمـان‌بنـدی اعلاـم شـده در پوستر به سامانه منـدرج در آن برای ثبت و بارگـذاری مدارک خود مراجعه نمایند. ضـمنا آقای مشیری با شماره تماس  ۰۹۱۲۷۳۲۶۶۸۷  در بنیاد البرز پاسخگوی سوالات احتمالی متقاضیان می‌باشد.

 

 

جهت دانلود فایل PDF آیین نامه اینجا کلید کنید 

کلید واژه ها: آیین البرز مشیری موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه آموزش عالی راهبرد شمال راهبرد


( ۱ )