اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم جهت پرداخت شهریه و دریافت کارت آزمون پایان ترم

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۳۵۱۸
جهت دریافت کارت آزمون و شرکت در امتحانات پایان ترم ، می بایست بدهی شهریه خود را بصورت پرداخت آنلاین و از طریق سایت موسسه به نشانی  https://rahbordshomal.ac.ir/fa   واریز نمایند.
اطلاعیه مهم جهت پرداخت شهریه و دریافت کارت آزمون پایان ترم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، جهت دریافت کارت آزمون و شرکت در امتحانات پایان ترم ، می بایست بدهی شهریه خود را بصورت پرداخت آنلاین و از طریق سایت موسسه به نشانی  https://rahbordshomal.ac.ir/fa   واریز نمایند.

                                                                                                                   

  امورمالی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال


( ۳۱ )