رشته های با آزمون و بدون آزمون

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱(رشته های با آزمون و بدون آزمون)

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۸ کد : ۳۸ آموزشی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۲۵۶
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱(رشته های با آزمون و بدون آزمون)
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱(رشته های با آزمون و بدون آزمون)

کلید واژه ها: راهبرد شمال راهبرد موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه آموزش عالی ثبت نام آزمون سراسری با آزمون بدون آزمون rahbordshomal rahbordshomal_


( ۱۱ )