حذف و اضافه

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۶ اخبار و اطلاعیه‌ها آموزشی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۱۳۸
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱