اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان ثبت‌نام در رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۲۶۲
اعلام تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی «معدل کل دوره کاردانی» دوره های‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲
قابل توجه متقاضیان ثبت‌نام در رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


( ۲ )