اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۳۵۴
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی به شرح زیر در روز چهارشنبه مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برگزار خواهد شد. از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دفاع دعوت بعمل می آید.
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:


( ۱ )