اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۳۸۸
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند: جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح جدول زیر در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برگزار خواهد شد. از علاقه مندان جهت شرکت در جلسات دعوت بعمل می آید.
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:


( ۱ )