اطلاعیه

بازدید دومین گروه از دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه راهبرد شمال از دادگستری کل استان گیلان

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۳۳۹
به همت مدیریت گروه حقوق دانشگاه، همکاری و الطاف ریاست محترم دادگستری کل استان گیلان و معاونت محترم آموزشی دادگستری، دومین گروه از دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه راهبرد شمال ضمن بازدید از ساختمان دادگستری کل استان گیلان، در جلسه دادگاه کیفری یک با موضوع نزاع دسته جمعی و قتل عمد مرد مسلمان شرکت نمودند. این بازدید در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ انجام شد.
بازدید دومین گروه از دانشجویان برتر رشته حقوق دانشگاه راهبرد شمال از دادگستری کل استان گیلان

کلید واژه ها: دانشگاه


( ۶ )