یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

راهنمای کلی و کامل

آموزش کلاس مجازی 💡 

 

 

آموزش پنل دانش پذیر ، بررسی تکالیف ،‌یادداشت ،‌آموزش مجازی 💡 

 

 

آموزش پنل دانشجویان ، بررسی تکالیف ، یادداشت ، آموزش مجازی — موبایل 💡 

 

 

فعالسازی دسترسی های لازم در مرورگرها برای جلسه آموزش آنلاین 💡 

 

 

آموزش کامل سمالایو ، با تمام جزئیات 💡 

 

بالا