جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

آخرين جلسه کلاس توجیهي درس پروژه آقاي کاظمي

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس جبراني درس سيستم هاي اطلاعاتي مديريت آقاي دکتر اسماعيل پور

اطلاعيه

ادامه مطلب

تاريخ و زمان امتحان درس به صورت معرفي به استاد

اطلاعيه

ادامه مطلب

آخرين جلسه کلاس توجیهي کارآموزي خانم زين العابديني

اطلاعيه

ادامه مطلب

آخرين جلسه کلاس توجیهي کارآموزي خانم توشه خواه

اطلاعيه

ادامه مطلب

آخرين جلسه كلاس توجيهي كارآموزي آقاي مهندس صميمي

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجويان درس كارآموزي خانم زارع فر (كارداني نرم افزار كامپيوتر)

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان متقاضي اخذ درس به صورت معرفي به استاد ، در نيمسال تابستان 93-1392

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان پسر مشمول كه تاريخ تولد آنها تا تاريخ 1375/4/31 مي باشد

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجوياني كه در نيمسال تابستان 93-1392 درس تربيت بدني اخذ نموده اند

اطلاعيه

ادامه مطلب

كلاس توجيهي درس پروژه (كارآموزي) خانم متقي

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي کارآموزي خانم توشه خواه

اطلاعيه

ادامه مطلب
بالا