یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

تغییر زمان برگزاری توجیهی( دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع ۹۸ درس کارآموزی – که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ )

ادامه مطلب

تغییر زمان برگزاری توجیهی( دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی ۹۸ درس کارآموزی – که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ )

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی ۹۸ درس کارآموزی – که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ را اخذ نموده اند

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع ۹۸ درس کارآموزی – که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ را اخذ نموده اند

ادامه مطلب

گزارش تصویری از برگزاری آزمون دکتری ۹۹

ادامه مطلب
بالا