یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

عدم برگزاری جلسات خانم نویدی در تاریخ ۱۰ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس متون فقه ۱جناب آقای محمدنژاد در ساعت۱۸ تا ۲۰ مورخ ۹ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس اندیشه اسلامی۱ جناب آقای رحمانی ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰ و ساعت ۱۵ تا ۱۷ و کلاس درس اندیشه اسلامی۲ ساعت ۱۳ تا ۱۵

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس تربیت بدنی ۲ آقای نصر زاده، ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ مورخ ۹ آذر

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی کارشناسی ناپیوسته معماری استاد مهران مهردوست

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای نیکزاد چهارشنبه مورخ ۶آذر ساعت ۱۴ الی ۱۶ و ۱۶.۳۰ الی ۱۸

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات درس آقای متین پارسا

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات درس آقای دکتر اسماعیل پور

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی کاردانی معماری آقای صادقی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای یعقوب نیا چهارشنبه مورخ ۶آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی آقای ارجمندی چهارشنبه مورخ ۶ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس خانم مؤید چهارشنبه مورخ ۶ آذر

ادامه مطلب
بالا