چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

راهنمای امتحانات سامانه مجازی

راهنما مخصوص اساتید

 

راهنما مخصوص دانشجویان

راهنمای  ویژه دانشجویان ورژن ۳

 

بالا