سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری همایش افتتاحیه انجمن های علمی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اسماعیل پور در روز پنجشنبه مورخ ۳۱ فروردین۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای کشتکار در تاریخ ۳۰ فروردین

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم حسن پور در تاریخ ۳۰ فروردین

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپیوترکه در نیمسال تحصیلی۹۵-۹۶ درس کارآموزی را اخذ نموده اند

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس خانم توشه خواه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه آقای دکتر رمضانیان

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه مالی ۲ آقای دکتر رمضانیان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای علیزاده در تاریخ ۲۴ فروردین

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی درس کارآموزی خانم صدیقی

ادامه مطلب

اطلاعیه درس کارآموزی خانم دکتر اسدی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی آقای شاه محمدی

ادامه مطلب
بالا