چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه جلسه توجیهی درس کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری- گروه خانم مهندس سلیمانی

ادامه مطلب

اطلاعیه تغییر ساعت کلاس درس روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری دانشجویان رشته مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم رفیعی مورخ ۱ آبان

ادامه مطلب

گزارش تصویری از برگزاری مراسم آشنایی با دانشگاه ورودی های جدید ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم برومند در تاریخ ۲۹ مهر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسه درس آقای علیجان پور مورخ ۲۶ مهر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم سندی مورخ ۲۹ مهر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای رضا آذر در تاریخ ۲۷ مهر

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی ورودی نیمسال اول ۹۶

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۹۵

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری مراسم آشنایی دانشجویان ورودی سال ۹۶ با دانشگاه

ادامه مطلب

برنامه زمانبندی تشکیل انجمن های علمی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

برنامه زمانبندی تشکیل انجمن های علمی  قابل توجه کلیه دانشجویان به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی ، راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن علمی دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری، حقوق ، روانشناسی و […]

ادامه مطلب
بالا