چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

عدم برگزاری جلسات خانم مبرهن در مورخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت رشته های مختلف موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راهبرد شمال در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای علیجانی پور در تاریخ ۱۰ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم داددهشی در تاریخ ۱۰ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۶ (رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته)

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون دوره های کاردانی نظام جدید (رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی درمقطع کاردانی پیوسته) ســال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای صادقی

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم بابایی مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای مغرورپرکار مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات درس آقای دکتر پیروز مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات درس آقای مهر دوست مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کریمی پاشاکی در تاریخ ۷ آبان

ادامه مطلب
بالا