سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی درس کارآموزی خانم صدیقی

ادامه مطلب

اطلاعیه درس کارآموزی خانم دکتر اسدی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی آقای شاه محمدی

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی استاد جعفری

ادامه مطلب

اطلاعیه کلاس توجیهی درس پروژه_آقای رفیع زاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کاشانی در تاریخ ۱۹ فروردین

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر عادل آذر در روز جمعه مورخ ۲۵ فروردین ۹۶

ادامه مطلب

شروع کلاسهای رشته های مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ۱۷ فروردین

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای صادقی در تاریخ ۱۶ فروردین

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات آقای لطیفی در تاریخ ۲۰ فروردین

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات استاد سلمانی روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵

ادامه مطلب
بالا