دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

کلاس توجیهی درس کارآموزی خانم توشه خواه مورخ ۱۶ آبان ۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای صادقی مورخ ۱۶ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری کلاس توجیهی درس کارآموزی رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته آقای دکتر رمضانیان در تاریخ هفدهم آبان۱۳۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه تغییر ساعت کلاس درس روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری دانشجویان رشته مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم مبرهن در مورخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت رشته های مختلف موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راهبرد شمال در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای علیجانی پور در تاریخ ۱۰ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم داددهشی در تاریخ ۱۰ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۶ (رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته)

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون دوره های کاردانی نظام جدید (رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی درمقطع کاردانی پیوسته) ســال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای صادقی

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم بابایی مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب
بالا