سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه تغییر ساعت کلاس درس تحلیل آماری پیشرفته دانشجویان رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم رحمتیان در تاریخ ۲۱ اسفند

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم نویدی

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای مهردوست

ادامه مطلب

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانشجویان برتر موسسه آموزش عالی راهبرد شمال مورخ ۱۶ اسفند ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای روحانی در تاریخ ۲۰ اسفند

ادامه مطلب

مسابقات فرهنگی ، ورزشی موسسات آموزش عالی و دانشگاه پیام نور کلانشهر رشت

مسابقات مچ اندازی  آقای وحید یکتا دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راهبرد شمال در مسابقات مچ اندازی  وزن  ۸۰- کیلوگرم به سرپرستی آقای مصطفی دنیا نورچهری موفق به کسب مقاوم اول گردید .  

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای یعقوب نیا در تاریخ ۱۹ اسفند

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر یوسفی در تاریخ ۱۸ اسفند

ادامه مطلب

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ ۱۷ اسفند ۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی کارشناسی نا پیوسته بیمه استاد فروز شهرستانی

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات درس خانم انسان صفت

ادامه مطلب
بالا