سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه سومین روز درگذشت استاد گرامی آقای دکتر حسن (فریبرز) هادی پور

ادامه مطلب

گزارش تصویری از برگزاری ورکشاپ آشنایی با روند طراحی معماری و آشنایی با روند اسکیس ارشد- ۱۴آذر ماه ۹۶

 

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر عمادی در تاریخ ۱۷ آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس مدیریت مالی استراتژیک آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ ۱۷ آذر ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس اخلاق و احکام کسب و کار آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ ۱۷ آذر ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم تقی خواه در تاریخ ۱۶ آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در روز پنجشنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۱۷ آذر۹۶

ادامه مطلب

ورکشاپ آشنایی با روند طراحی معماری و آشنایی با روند اسکیس ارشد

ورکشاپ (رایگان) ورکشاپ آشنایی با روند طراحی معماری و آشنایی با روند اسکیس ارشد شرکت در این ورکشاپ برای دانشجویان کلیه دانشگاهها و موسسات عالی آزاد است  تاریخ و محل برگزاری : سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶ – ساعت ۱۱ صبح موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی راهبرد شمال سخنران : آقای دکتر […]

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی خانم صدیقی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای رضایی پور در تاریخ ۱۲آذر

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه خانم فریدی ماسوله

ادامه مطلب