چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

عدم برگزاری جلسات آقای کشتکار

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس کارآموزی آقای دکتر رمضانیان- گروه کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۱۷ آذر۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات خانم دهلوی نژاد در تاریخ ۱ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای علیزاده خیری در تاریخ ۱ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای صفائی در تاریخ ۲ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم انسان صفت در تاریخ ۲۹ آبان

ادامه مطلب

کلاس توجیهی طراحی نهائی آقای رحمتی زاده

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای پرکار

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای رهبر در تاریخ ۲۹ آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های روز جمعه مورخ۲۶ آبان ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای مهدوی فر در تاریخ ۲۴ آبان

ادامه مطلب
بالا