سه شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۸

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای یعقوب نیا چهارشنبه مورخ ۲۷ آذر

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۷۱

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد میرحسینی در تاریخ ۲۶آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه توجیهی درس پژوهش رشته روانشناسی آقای آقاجانی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد گلی پور در تاریخ ۲۶آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم عاشوری در تاریخ ۲۵ آذر

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت مهندسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۷۱

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۲۹ آذر ۹۸

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۷۱

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس سمینار آقای دکتر آذر در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ آذر ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته جناب آقای دکتر نصرتی در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ آذر۹۸

ادامه مطلب
بالا