پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای مغرور

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای لطیفی در تاریخ ۳۰ فروردین

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ۳۱ فروردین ۹۷

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه آقای رحمتی زاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم اسماعیل زاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای رهبر در تاریخ ۲۷ فروردین

ادامه مطلب

معرفی به استاد ۹۶۲

برای دانلود فایل PDF  اینجا کلیک کنید .

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر پیروز در تاریخ ۲۶ فروردین

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم بابایی در تاریخ ۲۶ فروردین

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه خانم حسن پور

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه آقای رفیعی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی (کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی حسابداری) گروه ۲ خانم صدیقی

ادامه مطلب
بالا