پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اکبری در روز پنجشنبه مورخ4 آبان96

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اسماعیل پور در روز پنجشنبه مورخ 4آبان96

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم ناهید بابایی در تاریخ 3 آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک (ورودی نیمسال اول 95)

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی آقای دکتر رمضانیان در روز چهارشنبه مورخ 1396-08-03

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری کلاس توجیهی درس پروژه رشته کامپیوتر مقطع کاردانی پیوسته آقای رفیع زاده در تاریخ 4 آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه کلاس توجیهی کارآموزی دانشجویان کاردانی حسابداری بازرگانی( استاد خانم صدیقی)

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ 5 آبان96

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات خانم خدادادی در تاریخ 3 آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت مهندسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 96

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت مهندسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه توجیهی درس کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری- گروه خانم مهندس سلیمانی

ادامه مطلب
بالا