چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

عدم برگزاری جلسات آقای کریمی پاشاکی در تاریخ ۲۴ مهر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات سرکار خانم پور آقا

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای مهدی نصراللهی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه آقای رشیدی

ادامه مطلب

همایش بازاریابی گردشگری پایدار

همایش بازاریابی گردشگری پایدار   زمان برگزاری: ۲۱/ ۹/ ۱۳۹۷ (۲۱ آذر ۱۳۹۷) دبیر علمی: دکتر رضا اسماعیل پور دبیر اجرایی: دکتر مهدی حسام سایت همایش: http://conf.isc.gov.ir/stm97   اهداف برگزاری همایش: –         برجسته کردن ضرورت و نقش سرنوشت ساز بازاریابی گردشگری در توسعه پایدار مقصدهای گردشگری –         ارائه و آشنایی با روشهای نوین بازاریابی گردشگری –         […]

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر یوسفی در تاریخ ۲۳ مهر

ادامه مطلب

برگزاری مراسم آشنایی دانشجویان ورودی سال ۹۷ با دانشگاه

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس خانم ناصحی مورخ ۲۳ مهر ۹۷

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات سرکار خانم محمدپور

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر شاکری نیا در تاریخ ۲۳ مهر

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات درس آقای پارسا

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم پور آقا در تاریخ ۲۳مهر

ادامه مطلب
بالا