جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

ولادت حضرت محمد(ص) و امام صادق (ع) مبارک باد

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای امیرجلالی پنجشنبه مورخ ۲۳آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۸۱

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای حمیدرضا انصاری چهارشنبه مورخ ۲۲آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس خانم زنجانی چهارشنبه مورخ ۲۲آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس آقای عاشقی چهارشنبه مورخ ۲۲آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد اسدی نژاد در تاریخ ۲۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد دقیقی در تاریخ ۲۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد دکتر پیروزدر تاریخ ۲۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد امان پور در تاریخ ۲۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای نصراللهی چهارشنبه مورخ ۲۲آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای پوررضا چهارشنبه مورخ ۲۲آبان

ادامه مطلب
بالا