یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی ۹۰-۸۹

اطلاعیه تاریخ حذف و اضافه

ادامه مطلب

اطلاعیه در خصوص تشکیل کلاسهای تربیت بدنی

اطلاعیه شروع کلاسهای تربیت بدنی

ادامه مطلب

اطلاعیه در خصوص انتخاب گروه

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب گروه

ادامه مطلب

تمدید مهلت انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت انتخاب واحد برای تمامی رشته ها و ورودی ها تا پایان روز یکشنبه مورخ ۸۹/۱۱/۲۳ تمدید گردید.

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم در خصوص رعایت پیش نیاز

اطلاعیه مهم در خصوص رعایت پیش نیاز

ادامه مطلب
بالا