سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸

کلاس جبرانی تحقیق در عملیات (۱) استاد کاظمی

اطلاعیه 

ادامه مطلب

کلاس جبرانی مدیریت تولید استاد کاظمی

گروه ۱   گروه ۲

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس استاد کاظمی روز پنج شنبه

اطلاعیه اطلاعیه ۲

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد حائری

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان

دانشجویان مشروحه ذیل طبق برنامه زمانبندی درجلسه توجیهی با حضور مدیران محترم گروه حضور یابند:   مدیریت بازرگانی و جهانگردی   مدیریت صنعتی و بیمه   حسابداری   معماری و کامپیوتر

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد طالبی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

دریافت برچسب نیمسال دوم تحصیلی ۹۱-۹۰

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه استاد ابراهیم نژاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کار آموزی استاد شهرستانی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس پروژه استاد اسدی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا