چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

کلاس توجیهی درس پروژه مالی ۲ خانم خرمدل

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای شهرستانی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی خانم میرزنده دل

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان تحویل پروژه درس طراحی فنی ساختمان استاد جهادی فر

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای کشاورز

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه کارآموزی آقای کشاورز

اطلاعیه

ادامه مطلب

برنامه درس جمعیت و تنظیم خانواده دکتر حق شناس

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد کریمی شاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد بشردوست

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای دکتر رمضانیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بیمه

تغییر استاد درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ادامه مطلب
بالا