سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸

ادغام درس بررسی مالیاتی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای دکتر رمضانیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس پژوهش عملیاتی ۲ استاد کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس مدیریت تولید استاد کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی پروژه و کارآموزی دکتر اسماعیل پور

پروژه   کارآموزی

ادامه مطلب

لغو جلسات درس استاد حسنی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کارآموزی استاد جناب آقای دکتر رمضانیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجهی دانشجویانی که درس اصول حسابداری ۱ را حذف نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم ارائه برخی دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن

اطلاعیه

ادامه مطلب

تغییرات برخی دروس

بررسی های مالیاتی   حسابداری صنعتی ۱   مدیریت اسلامی رشته مدیریت بیمه   حسابرسی ۱   حسابداری شزکتها ۱   تحقیق در عملیات ۱   ریاضی عمومی ۱   اصول حسابداری ۲   مدیریت اسلامی رشته مدیریت صنعتی        

ادامه مطلب

ادغام برنامه برخی کلاسها

ادغام تحقیق در عملیات ۳   ادغام تحقیق در عملیات۲   ادغام حفاظت صنعتی رشته مدیریت بازرگانی   ادغام مدیریت کارخانه   ادغام مدیریت تولید   ادغام سیستم های خرید۳   ادغام سخت افزار   اطلاعیه ادغام زبان۳   ادغام پایگاه داده ها   ادغام حفاظت صنعتی رشته مدیریت صنعتی      

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد دهقان زاده

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا