چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان درس پروژه (کارآموزی) خانم تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد طالبیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس مدیریت تولید آقای کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲ آقای تقی زاده

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس تحقیق در عملیات ۱ آقای الهی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس طراحی فنی ساختمان آقای جهادی فرد

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی ۲ آقای کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس فیزیک خانم آشتیانی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس درس سرمایه گذاری در بورس آقای کشتکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی آقای بی آزار

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای جهادی فر

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه (کارآموزی) خانم اسدی

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا