چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

لغو جلسات درس استاد حسنی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کارآموزی استاد جناب آقای دکتر رمضانیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجهی دانشجویانی که درس اصول حسابداری ۱ را حذف نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم ارائه برخی دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن

اطلاعیه

ادامه مطلب

تغییرات برخی دروس

بررسی های مالیاتی   حسابداری صنعتی ۱   مدیریت اسلامی رشته مدیریت بیمه   حسابرسی ۱   حسابداری شزکتها ۱   تحقیق در عملیات ۱   ریاضی عمومی ۱   اصول حسابداری ۲   مدیریت اسلامی رشته مدیریت صنعتی        

ادامه مطلب

ادغام برنامه برخی کلاسها

ادغام تحقیق در عملیات ۳   ادغام تحقیق در عملیات۲   ادغام حفاظت صنعتی رشته مدیریت بازرگانی   ادغام مدیریت کارخانه   ادغام مدیریت تولید   ادغام سیستم های خرید۳   ادغام سخت افزار   اطلاعیه ادغام زبان۳   ادغام پایگاه داده ها   ادغام حفاظت صنعتی رشته مدیریت صنعتی      

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد دهقان زاده

اطلاعیه

ادامه مطلب

تحویل پروژه کارآموزی به استاد تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس استاد بی آزار

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان برگزاری کلاس تربیت بدنی

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس استاد حائری

اطلاعیه

ادامه مطلب

تغییر ساعت درس ریاضی عمومی ۱ استاد نوری

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا