سه شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جشنواره روشنا

سومین جشنواره روشنا، با عنوان چشمه‌های جاری از ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ لغایت ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ با محوریت حفظ سوره مبارکه انسان برگزار می گردد. علاقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره به آدرس اینترنتی www.rushana.ir مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس پروژه مالی ۲ (کارشناسی ناپیوسته حسابداری) آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس پروژه (کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی) آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس بازاریابی و مدیریت بازار استاد بابایی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس مالیه عمومی استاد خانم مرادی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی (کارشناسی ناپیوسته حسابداری) آقای دکتر رمضانیان

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس درس امور مالی بین الملل استاد خانم سلیمانی فرد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس تحقیق در عملیات پیشرفته آقای دکتر عادل آذر

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان استاد آقای ملکی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس به صورت معرفی به استاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس آمار ۲ استاد کریمیان

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا