جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

کلاس جبرانی استاد اسدی

ریاضیات پایه   کاربرد آمار در مدیریت

ادامه مطلب

برنامه امتحانی دروس معرفی به استاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

برگزاری اردوی تفریحی به مقصد لونک دیلمان

اطلاعیه

ادامه مطلب

امتحان میان ترم درس بهره وری و تجزیه و تحلیل استاد آصف

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان تحویل پروژه استاد آصف

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی حفاظت صنعتی استاد طباطبایی

گروه ۱   گروه ۲

ادامه مطلب

کلاس جبرانی مبانی مدیریت اسلامی استاد حساس فر

اطلاعیه 

ادامه مطلب

کلاس جبرانی کلیات حقوق استاد تندکار

اطلاعیه اطلاعیه ۲

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد طاهری

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ استاد اسدی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی زبان خارجه استاد فرجاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا