پنج شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان انتخاب واحذ نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه آقای دکتر اسماعیل پور

مدیریت صنعتی     حسابداری

ادامه مطلب

زمان تحویل پروژه درک و بیان معماری آقای اکبرزاده

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس پروژه آقای کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمانبندی تحویل پروژه دانشجویان کاردانی نقشه کشی معماری

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان استاد مهرپور شاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس متره (رشته نقشه کشی معماری) خانم پورواحدی

اطلاعیه

ادامه مطلب

جلسه کلاس توجیهی کارآموزی استاد مشغولی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه مالی ۲ آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان حضور خانم پورواحدی جهت بررسی حضوری اعتراضات درس ایستایی۲

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

برنامه امتحانات باقیمانده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ های زیر راس ساعت ۱۴:۳۰ در ساختمان مرکزی موسسه واقع در خیابان نامجو برگزار می گردد.   سمینار                                            1393/3/31   استثنائاً در ساختمان پردیس برگزار می شود.   […]

ادامه مطلب
بالا