جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

کلاس توجیهی دروس پروژه و کارآموزی آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان حضور آقای اسماعیل زاده جهت بررسی اعتراضات درس کارآفرینی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان استاد شمشادی

اطلاعیه

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

اطلاعیه   دروس ارائه شده

ادامه مطلب

آخرین زمان تحویل پروژه درس آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی استاد حاجی پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس تحقیق در عملیات (۲) آقای کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس آئین زندگی استاد سیف اللهی

اطلاعیه

ادامه مطلب

اطلاعیه امور فارغ التحصیلی

اطلاعیه

ادامه مطلب

امتحان میان ترم درس مدیریت تولید فصول هزینه،درآمد و پیش بینی

اطلاعیه

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس ریاضی پیش دانشگاهی خانم رضایی

اطلاعیه

ادامه مطلب

امتحان میان ترم درس آمار و کاربرد آن در مدیریت۲ خانم اسدی

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی   کارشناسی مدیریت بازرگانی    

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی (۳) استاد میرزاد زارع

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا