چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

کلاس توجیهی پروژه خانم جباری

کاردانی مدیریت صنعتی   کاردانی حسابداری بازرگانی

ادامه مطلب

تغییر برنامه کلاس توجیهی دکتر اسماعیل پور

کارشناسی ناپیوسته حسابداری   کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی دکتر اسماعیل پور

کارشناسی ناپیوسته حسابداری   کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد جباری

کاردانی حسابداری بازرگانی   کاردانی مدیریت صنعتی

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد تندکار

آمار و کاربرد در مدیریت ۲

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد نجفی

مدیریت استراتژیک گروه ۱   مدیریت استراتژیک گروه ۲

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس سرمایه گذاری در بورس استاد صدیقی

اطلاعیه ۱   اطلاعیه ۲

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد اسماعیل زاده

آمار و کاربرد در مدیریت

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد اسدی

ریاضیات پایه   کاربرد آمار در مدیریت

ادامه مطلب

برنامه امتحانی دروس معرفی به استاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

برگزاری اردوی تفریحی به مقصد لونک دیلمان

اطلاعیه

ادامه مطلب

امتحان میان ترم درس بهره وری و تجزیه و تحلیل استاد آصف

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا