چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

زمان حضور اساتید جهت بررسی اعتراضات

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین زمان تحویل پروژه درس کارآموزی آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی خانم تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان تحویل پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمانبندی تحویل پروژه دانشجویان کاردانی نقشه کشی معماری

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان برگزاری امتحان نهایی(پایان ترم) درس عناصر و جزئیات ساختمانی (۱) رشته نقشه کشی معماری (استاد معانی)

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان برگزاری امتحان نهایی(پایان ترم) درس پرسپکتیو رشته نقشه کشی معماری (استاد حسن پور)

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی دروس پروژه و کارآموزی آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان حضور آقای اسماعیل زاده جهت بررسی اعتراضات درس کارآفرینی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان استاد شمشادی

اطلاعیه

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

اطلاعیه   دروس ارائه شده

ادامه مطلب
بالا