دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آخرين جلسه كلاس توجيهي كارآموزي آقاي مهندس صميمي

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجويان درس كارآموزي خانم زارع فر (كارداني نرم افزار كامپيوتر)

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان متقاضي اخذ درس به صورت معرفي به استاد ، در نيمسال تابستان 93-1392

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان پسر مشمول كه تاريخ تولد آنها تا تاريخ 1375/4/31 مي باشد

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجوياني كه در نيمسال تابستان 93-1392 درس تربيت بدني اخذ نموده اند

اطلاعيه

ادامه مطلب

كلاس توجيهي درس پروژه (كارآموزي) خانم متقي

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي کارآموزي خانم توشه خواه

اطلاعيه

ادامه مطلب

اسامی استادان راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن سال تحصیلی 1391

اطلاعيه

ادامه مطلب

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسی ارشد ورودي 92

اطلاعيه

ادامه مطلب

تغيير ساعت کلاس توجيهي درس کارآموزي خانم زارع فر

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه (کارآموزي) آقاي ابراهیم نژاد

اطلاعيه

ادامه مطلب
بالا